DV

Bendra informacija studentams

Kiekvienas kursinis, savarankiškas ar namų darbas turi turėti viršelį, užduoties lapą ir akademinio sąžiningumo deklaraciją! Darbai, kurie neturės viršelio, užduoties lapo ar akademinio sąžiningumo deklaracijos bus grąžinami papildymui ir laikomi kaip nepateikti gynimui.

Kursinį, savarankišką ar namų darbą, jei tai nurodyta, būtina atlikti pagal darbų apiforminimo taisykles (žr. "Paskaitos ➭ Darbų apiforminimas" punktą). To nepadarius, darbas bus grąžinamas taisymui ir laikomas kaip nepateiktas gynimui.

Kursinį projektą, savarankiškus ir namų darbus studentas privalo pateikti iki datos, nurodytos užduotyje. Jei darbas nepateikiamas iki nurodytos datos, tai jo įvertinimas mažinamas 20%. Darbe padarytas esmines klaidas studentas privalo ištaisyti. Neištaisius darbe padarytų esminių klaidų studentui nebus leidžiama ginti darbo.

Studentas sekančią užduotį gauna tik tada, kai apsigina prieš tai buvusį darbą.

Jei atliekant darbą naudojama programinė įranga, tai būtina pateikti brėžinių failus, t.y. AutoCAD, SolidWorks, SolidEdge, Inventor, ProgeCAD ir kitų panašių programinių paketų failus. To nepadarius bus neleidžiama ginti darbo.

Skaičiuočių ir darbo apiforminimo failų (Mathcad, Maple, Matbal, Mathematica, Octave, FreeMat, MS Excel, LibreOffice Calc, MS Word, LibreOffice Writer ir pan.) pateikti nereikia.

Dainius Vaičiulis  ©  2002-2015